Dobry blog z intrygującymi treściami. Tylko u nas rzadkie tematy.

produkty wspierające lean

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. Techniki lean są uniwersalne Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.